Generalforsamling 27. januar

Et nytt år er godt i gang, og vi i styret innkaller til ny generalforsamling
tirsdag 27. januar kl. 12.15 (rom D8).

På møtet skal vi først og fremst finne to nye personer som har lyst til å sitte i styret, samt informere litt om hva som skjer i løpet av våren. Vervene vi utlyser er økonomiansvarlig og faddersjef, og vi har utrolig lyst til at både nye og gamle sosantere skal stille. Mer informasjon om vervene følger under.

Vi disker opp med kaffe til de som vil ha, og selvfølgelig KAKE!!
Håper alle som har mulighet kan komme, vi trenger folk til å både stille og stemme 🙂 Vi garanterer trivelig stemning, og gleder oss til å se dere!

FADDERSJEF
Som faddersjef er hovedoppgaven å planlegge og tilrettelegge fadderuka i samarbeid med styret, linjeforeningen og instituttet. Det er som oftest også mye hjelp og inspirasjon å få gjennom forskjellige arrangementer som holdes av fadderutvalget der man blir kjent med faddersjefene fra andre linjeforeninger i tillegg.
Dette er et utrolig artig verv, man lærer veldig mye, men man burde være forberedt på at det periodevis kan være litt arbeid.
Vi anbefaler at man har vært fadder før, slik at man vet litt mer om utforming og ogrganisering av ukene. I tillegg er det utrolig viktig at personen som melder seg til dette vervet skal være her høsten 2015.

ØKONOMIANSVARLIG
Som kasserer eller økonomiansvarlig har man som hovedoppgave å følge med på hvordan foreningens økonomi er, og å betale regninger, utlegg og ha kontroll på bank/nettbank.
Vervet krever god kontakt med resten av styret, og at man er realistisk i henhold til linjeforeningens gjennomføringevne av arrangementer økonomisk sett. Vervet krever ingen tidligere erfaringer, men vi anbefaler at de som vil stille har et snev av erfaring, er løsningsorienterte og er villige til å samarbeide med resten av styret.

Hvis du har spørsmål angående vervene, så oss gjerne en mail: sosant.ntnu@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s