Om Communitas

Communitas er linjeforeningen for sosialantropologi ved NTNU Trondheim. Som linjeforening ønsker vi å bidra til et sosialt og faglig fellesskap blant studentene på sosialantropologi.

Communitas er det latinske ordet for “fellesskap”. Ordet ble for første gang brukt innenfor antropologien av Victor Turner. Med communitas refererte han til en opplevelse av felleskap som oppstår mellom en gruppe mennesker når deres liv sammen oppnår en felles, gjensidig mening. Altså en gjensidig glede av det å være sammen. I tillegg er ordet communitas tett knyttet opp mot liminalitet – en fase hvor man hverken er her eller der (lignende studenttilværelsen), hvor alle mennesker er likestående.

Tidligere hadde linjeforeningen navnet “Kwakiutl”, men byttet navn etter generalforsamling 11. mars 2014.

Vi jobber aktivt med å planlegge og gjennomføre diverse arrangementer for alle og enhver. Vi har flere sammenkomster hele året i form av quiz-kvelder, masterforedrag; hvor studenter på feltarbeid forteller om arbeidet sitt, hytteseminar og trivelige kvelder på Dragvollkjelleren. I tillegg er det også tradisjon for å dra på tur til Åre i Sverige, noe som alltid har vært en stor og minneverdig suksess.

Alle elever på sosialantropologi er velkomne i Communitas. Vi er i det store bildet en “liten”og relativt ny linjeforening. Vi har derfor ikke så mange tyngende tradisjoner, og du som sosantsudent kan være med å påvirke, komme med forslag og bidra til å gjøre linjeforeningen til det beste sosiale fellesskapet som overhodet mulig – BLI MED DA VEL!

Det meste av informasjon foregår på facebook, så følg med der!


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s