Om sosialantropologi

Selve faget sosialantropologi handler om å studere den kulturelle variasjonen i verden. Det vil si at vi er opptatte av mennesker; hvordan vi lever våre liv og hvordan vi gir livene våre mening. Vi er nysgjerrige på hvorfor og hvordan variasjon og likhetstrekk mellom samfunn oppstår. Med metodene feltarbeid og deltagende observasjon kan antropologen komme frem til en unik forståelse av verden gjennom evnen til å se hvordan de små tingene henger sammen med det store bildet.

I løpet av årene som sosant-student vil man komme over mange ulike kulturer og tenkemåter, både de som er nært sin egen kultur og de som befinner seg hundrevis av mil unna.

Det interessante blir sådan å se likheter og forskjeller, og prøve å forstå hvordan ens egen kultur har mye å si for måten hver og en av oss oppfatter verden. Les mer om sosialantropologi her.

NTNU tilbyr både årsstudium, bachelorprogram og masterprogram i sosialantropologi. Klikk på lenkene for å lese mer.

Institutt for sosialantropologi ved NTNU har også en egen Facebook-side som du kan klikke deg inn på her.

Advertisements